Impersió 3D amb CAD

Impersió 3D amb CAD

Impersió 3D amb CAD

Impersió 3D amb CAD Al any 2009 caduca la patent de les impressores que depositen material per crear models amb 3D i apareixen multitud de aparells.

La Impersió 3D amb CAD el any 2014 ja era una tecnologia que estava en tota arreu  però poques persones tenien.

Impersió 3D amb CAD
Impersió 3D amb CAD amb la widbox

Jo me interessar por ella i me vaig comprar la primera impressora 3D de la marca BD modelo WIDBOX i un escàner SENSE.

Al principio va ser complicat però mica en mica vaig treure profit sobre tot a les fires on la gen s’acostava a veure la novetat.

Les peces que varen tenir mes èxit eren les decoratives com clauers, anells i penjolls, també vaig crear eines i peces molt útils

A internet hi ha molts de models que vaig baixa i fabricar, però el millor es crear tu mateix amb les eines de dibuix 3D

Els meus programes preferits solen ser Inventor, Solidworks , Sketchup y  Autocad amb ells he fet moltíssimes peces.

La Impersió 3D amb CAD per FDM que fon el material te avantatges i problemes  que tenen solució cada vegada mes fàcil.

Com la fabricació de suports  per que el material no caigui  que ara pot ser de fàcil eliminació amb aigua amb impressores de doble extrusor.

La fixació a la placa es un altre problema que no tenen les impressores de placa calenta però que abans posava laca.

La lentitud també es un altre problema que esta millorar amb impressores noves més rapides o altres sistemes de impressió.

Hem de estudiar cada peça segons la utilitat i el acabat  que volem per tal de eliminar material o adaptar la forma per imprimir.

Els material son cada vegada més resistents i variats o elàstics i econòmics amb solucions de acabats més atractius

Al principi la gent no valorava el material i la feina del disseny en 3D però amb el temps  serà una cosa més normal.

Les empreses cada vegada aposten mes per aquestes eines i les seves avantatges de fabricació única i pròpia prototips i peces.